Английско български речник

27,00 лева с ДДС


 
 
 

Предлагаме Ви нашия нов английско български речник.

Речникът съдържа:

  • над 97 000 думи
  • термини от различни области
  • съкращения
  • географски понятия

Този английско бългаски речник обхваща съвременния писмен и говорим английски език.

Речникът е изключително добре структуриран с богатата граматична информация.

В този английско български речник ще намерите още:

  • многобройни илюстративни примери, фразеологизми
  • спрежение на глаголите в английския език, мерни единици,
  • полезни изрази, административно деление на страните

Този английско български речник може да бъде използван като справочник. Речникът е разработен от престижното с езиковите си издания – издателство ПОНС България.

 

Форма за поръчка

Моля, изберете продкут:
Доставка:
Населено място за доставка:
Адрес за доставка:
Телефон:
Лице за контакт:
E-mail:
Желаете ли фактура?
Наименование на Вашата фирма. (Ако не желаете фактура оставете полето празно)
ЕИК или № по ЗДДС (Ако не желаете фактура оставете полето празно)
МОЛ (Ако не желаете фактура оставете полето празно)
Адрес по регистрация на фирмата (Ако не желаете фактура оставете полето празно)